Relaxace na Seychelles|Seychelles|Disneyland|správa PC
TelefonCZ 2222 4 5555
SkypeSKYPE: letenky.airticket 
ICOICQ:
15-178-387


Seychelles


Letět v dobré společnosti 1.

Létat často a levně může stále více lidí. I když se létání stává normálním způsobem dopravy, je nutné mít stále na paměti práva cestujících, která letecké společnosti často přehlížejí. Vyplývá to z vyjádření více než 8600 dotázaných ankety italského spotřebitelského časopisu Altroconsumo.

Evropský průzkum

Jak se dívají spotřebitelé na hlavní letecké společnosti a letiště? Se svým názorem se svěřilo 8.638 dotázaných, kteří odpovídali v anketě italského časopisu Altroconsumo. Průzkum, na kterém spolupracovala spotřebitelská sdružení šesti zemí Evropské unie (Itálie, Francie, Belgie, Španělska, Portugalska a Nizozemí), probíhal od září do listopadu 2005. Všechny údaje, které vám předkládáme, zahrnují hodnocení respondentů ze všech zemí ankety. Dotazovaný vzorek cestujících vyjádřil své názory na celkem 110 společností.

V tabulkách, které zde naleznete, se zabýváme jen některými parametry, které respondenti hodnotili a uvádíme pořadí jen těch společností, které se umístily nejlépe a nejhůře (ale vycházeli jsme samozřejmě z výsledku všech společností, linkových i charterových).

No frills  (doslova „bez ozdob, bez kudrlinek“, tedy s náklady sníženými na minimum) je nový slogan oblohy. Úspěch letů low cost spočívá na jednoduché ale revoluční filosofii – přeměnit cestování letadlem z privilegia pro nemnohé v příležitost dostupnou všem. Jak? Zrušením všech doplňkových služeb a využíváním tras až dosud neznámých. Na malých letištích poskytují místní úřady leteckým společnostem výhodné smluvní podmínky za nízkých nákladů. Pro města zahrnutá do nových letových tras znamená přítomnost letiště nespornou turistickou výhodu. Dříve téměř neznámá městečka se stávají oblíbenými destinacemi. V souvislosti s tím se za posledních deset let snížily ceny letenek v Evropě o 33 %. Dvě miliardy osob, z toho 700 milionů ze starého kontinentu (na zhruba 9 milionech letů), cestovalo v roce 2005 letadlem – počet letů se tak zvýšil v jediném roce o 7,5 %.

„Jedno letadlo ze čtyř v anketě má zpoždění“

Možnost přemisťovat se stále snadněji je bezpochyby výhodou , která ale může mít různé důsledky, a to ne vždy pozitivní. Kupříkladu znečištění způsobené provozem na obloze se v posledních letech neustále zvyšuje – již tak kritický problém dopravy se rozšiřuje o další aspekt.

Vznik nových letišť a kultura nízkonákladového cestování mění v jistém slova smyslu zeměpisné mapy, nejen ty pozemní. Zvýšení letového provozu totiž znamená zavádění nových tras ve vzdušném prostoru.

Kvůli stále rozšířenější přístupnosti nejrychlejšího způsobu dopravy na světě bychom ale neměli zapomínat na nezadatelná práva cestujících, která jsou často zanedbávána. Jaká je pověst hlavních leteckých společností a letišť? O svých nedávných cestách letadlem (v období posledních 14 měsíců) vypovídalo více než 8.600 evropských občanů v rámci dotazníků časopisu Altroconsumo. Anketa se týkala spokojenosti s poskytovanými službami a chronických problémů známých všem, kteří se čas od času na letišti pohybují – např. zpoždění, ztráta zavazadel a overbooking (přebookování). Zde najdete jejich názory, které mohou být užitečné i pro společnosti z celého světa při zlepšování služeb a jejich plánování přímo na míru klientům.

 

Slovo mají cestující

Nejprve představíme stručný profil těch, kteří odpovídali na dotazník.

Většina dotazovaných létá linkovými letadly, asi čtvrtina využívá charterové lety. Zhruba 74 % cestuje na dovolenou a volí třídu economy. Tour operátoři (průvodci v cestovním ruchu) a cestovní kanceláře zůstávají nejoblíbenějšími prostředníky pro koupi letenek, ale prodejní místa leteckých společností a jejich internetové stránky jim začínají zdatně konkurovat.

20 % dotázaných se účastní programu frequent flyer (soubor výhod poskytovaných společnostmi těm, kteří cestují často), ale jen velmi málo z nich je s programem spokojeno.

Účastníci ankety měli určit, které aspekty služeb letecké dopravy jsou podle nich nejpodstatnější. Výběr společnosti totiž může ovlivnit kvalitu letu a celé cesty.

  • Na prvním místě je spolehlivost letecké společnosti, chápaná jako souhrn různých hledisek, mezi nimiž podle soudu dotázaných vyniká úroveň celkového komfortu na palubě.
  • Jako druhá se v žebříčku důležitosti umístila dochvilnost, ale za podstatnou považovali cestující také asistenci v případě problémů. Jak je zřejmé z tabulky, nejlepšího hodnocení v tomto ohledu dosáhla letecká společnost Spojených arabských emirátů, nejhůře si vedla Air Madrid.
  •  Zajímavý je i vztah mezi cenou a kvalitou. Cestující oceňující především rychlost odbavení a výkonnost a zdvořilost personálu na palubě letadla. Z pohledu výhodnosti dosáhly vysokého ocenění přirozeně nízkonákladové společnosti jako Ryanair, Skyeurope, Wizzair a Easyjet, ale i společnosti vysoké úrovně a dlouhodobé tradice jako Emirates a Singapore Airlines. Je pravděpodobné, že tato výrazně odlišná hodnocení odrážejí rozdílné požadavky těch, kteří využívají letecké dopravy pro služební cesty, a těch, kteří létají na dovolenou.
  • Na konkrétní otázku „kterou leteckou společnost byste doporučili?“ se nejvíce respondentů shodlo na již zmiňované společnosti Emirates, za kterou následovaly Singapore Airlines a Luxair, dále Quantas a Malysia Airlines. Prvním evropským zástupcem, který se úrovní může rovnat těm nejlepším, je Germanwings, následována WizzAir. Emirates a Singapore Airlines si připsaly nejvíce bodů také v oblasti celkové spokojenosti.
  • Častější využívání letadel a letišť otevřelo dveře pro nový způsob nákupu letenek. Zájemci se neobrací již jen na tour operátory a cestovní kanceláře či agentury, ale kupují si je přímo sami telefonicky nebo prostřednictvím internetu. On-line si také lze přímo zamluvit místo (tzv. telecheck-in). Těmi, kdo nejpozitivněji hodnotí on-line booking, jsou opět cestující nízkonákladových aerolinek – možná proto, že jsou více navyklí na systém „udělej si sám“, nebo prostě proto, že jiný způsob prodeje letenek společnosti nenabízejí. I přesto, že je nákup letenek na internetu dnes již běžnou záležitostí, je dobré mít stále na mysli práva cestujících – pečlivě zkontrolujte všechny potřebné dokumenty a obchodní podmínky, aby vás pak nezaskočily vysoké částky navíc – bezpečnostní taxy (zavedené po 11. září 2001) a další doplňkové platby, např. poplatky za placení kreditní kartou (u Ryanair a Easyjet).
Článek převzatý z www.spotrebitele.info ze dne 26.07.2006


© 2003-2022 Letenky na letame.cz - všechna práva vyhrazena
Doporučujeme: Letenky, Seychelles,