Letět v dobré společnosti 2.

Létat často a levně může stále více lidí. I když se létání stává normálním způsobem dopravy, je nutné mít stále na paměti práva cestujících, která letecké společnosti často přehlížejí. Vyplývá to z vyjádření více než 8600 dotázaných ankety italského spotřebitelského časopisu Altroconsumo.

Do hloubky

Ani letiště neušla hodnocení respondentů ankety. Posuzována byla různá hlediska, např. nabídka služeb, dostupnost a ceny parkování či zdvořilost personálu. V souhrnném hodnocení spokojenosti vynikají především letiště v Kuala Lumpur a Singapuru. Na seznamu parametrů považovaných za nejdůležitější, najdeme čistotu WC, obrazovky s informacemi o odletech a příletech, pocit bezpečnosti a výkonnost zaměstnanců.

         Nejspokojenější jsou s letišti své země obyvatelé Belgie, nespokojení jsou naopak Italové.

         Dotazovaní vyjádřili obecnou nespokojenost s cenami na letištích, bez ohledu na typ nabízené služby (restaurace, obchody, parkování); považují je za příliš vysoké.

         Průměrný čas čekání na zavazadlo při výdeji nepřesahuje v průměru 25 minut, i když na některých letištích si pasažéři na své kufry musí počkat více než půl hodiny.

 

Uplatněte svá práva

Létání s sebou může přinést nepříjemnosti či nepohodlí, za něž mají spotřebitelé právo být odškodněni.

         Podle Evropské komise se let považuje za zpožděný, pokud přesáhne o 15 minut ohlášenou dobu příletu. Délka zpoždění, se kterou mají zkušenosti účastníci ankety, je však v průměru výrazně vyšší (viz tabulka). Cestující mají právo na úhradu veškerých výdajů souvisejících se zpožděním – např. nucené rezervace hotelu, taxi, stravu během čekání. Značná část těch, kteří odpovídali na otázky, nezná příliš svá práva nebo je ne vždy mohla uplatnit. Příklad? Jen 39 % těch, kteří odlétali se zpožděním alespoň dvou hodin, obdrželo jídlo a úhrady nákladů.

Nejčastěji si sami musí své výdaje platit turisté využívající zájezdových balíčků, navzdory tomu, že by mohli využít dvojí asistence – od letecké společnosti a od tour operátora.

         Podobné problémy zažívají cestující s tzv. overbookingem , tedy situací, kdy letecká společnost prodá více letenek, než je skutečný počet míst v letadle. Společnost se tak chrání před ztrátami vyplývajícími z případného rušení letenek na poslední chvíli. Průzkum ukazuje, že část pasažérů, kteří byli nuceni zůstat na zemi, kvůli tomu musela zrušit služební cestu se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Jak můžete vidět v žebříčcích Časté problémy: zpoždění, overbooking a ztráta zavazadel , mezinárodní pravidla nejsou respektována.

 

Časté problémy: zpoždění, overbooking a ztráta zavazadel

Komu z nás se nikdy nestala žádná nepříjemnost při cestování letadlem? Respondentů se časopis Altroconsumo ptal, zda měli při svém posledním letu potíže se zpožděním, ztrátou zavazadel a overbookingem.

 

Zpoždění

Nedochvilnost je významným problémem i v letecké dopravě. V naší anketě v průměru jedno letadlo ze čtyř mělo zpoždění. Dvacet osm procent   z nich přistálo se zpožděním alespoň dvou hodin, pět procent dokonce pěti hodin a více.

         Na diagramu dole naleznete osm společností, které zdržely své pasažéry nejvíce. Nejhůře ze všech dopadla bezkonkurenčně společnost Fly Air. Celé jedno procento ze všech letů zahrnutých do průzkumu bylo zrušeno.

         Průměrné zpoždění na velkých letištích (77 minut) je vyšší než průměrné zpoždění na letištích menších (70 minut), která mají zřejmě méně problémů i díky nižšímu počtu letů za den. Podle dotázaných je v tomto ohledu nejhorší letiště Sal Cabral v Cabo Verde, které jen těsně následuje kubánské Varadero Gomez.

 

Nej__ast__j_____zpo__d__n__.JPG

Leti__t___s_nej__ast__j____m_zpo__d__n__m.JPG

 

Zavazadla

Cestující si stěžovali na problémy se zavazadly v 7 % případů, z nichž některé byly vážné. Připomínáme, že odpovědnost za zavazadla má letecká společnost, nikoliv letiště, proto je nutné obracet se na ni. Na případy poničení či ztráty zavazadla se vztahují ustanovení Montrealské úmluvy – pasažér může požadovat náhradu škody do výše odpovídající zhruba 1200 eur.

Nejčastější problémy má British Airways.

Spole__nosti_s_nej__ast__j____mi_probl__my_se_zavazadly.JPG

Overbooking

Cestujícím bývá nástup do letadla odepřen málokdy. Pokud se tak přece jen stane, měly by společnosti dodržet evropská pravidla a vyřešit nesnáz hledáním dobrovolníků, kteří by byli ochotni se svého místa v letadle vzdát. Jak ale vyplývá z odpovědí v naší anketě, ve více než polovině případů nebyla ustanovení nařízení respektována, společnosti ani nevypracovávají seznamy těch, jímž byl vstup do letadla zamítnut. Těm, kteří musí zůstat na zemi, je dána možnost letět jiným letadlem nebo obdržet kompenzaci ve výši ceny letenky. V praxi nejsou ale postupy při proplácení cen letenek dodržovány ani v nejzávažnějších případech, kdy zpoždění přesáhne dvě hodiny – více než polovina cestujících tvrdí, že jim nebyla poskytnuta žádná finanční částka. Společností, která nejčastěji odmítá vstup pasažérům na palubu kvůli overbookingu, je společnost American Airlines.

Spole__nosti_s_nej__ast__j____mi_probl__my_s_overbookingem.JPG

Nejrychlejší dopravní prostředek má často zpoždění

Konkurence mezi leteckými společnostmi v posledních letech roste, především v souvislosti s nástupem společností low cost, které na trhu cen letenek způsobily opravdovou revoluci. Altroconsumo se ptalo 8.600 evropských pasažérů, jaké jsou jejich poslední zkušenosti s letišti a aerolinkami. Stále snadnější přístup k cestování po obloze ovšem nesmí otupit bdělost nad právy cestujících. Overbooking, problémy se zavazadly a především častá zpoždění, na která si dotazovaní velmi stěžovali, znamenají značné znepříjemnění cesty a z velké části za ně není poskytováno zákonné odškodnění. Znamená to, že ve spoustě případů společnosti nerespektují mezinárodní pravidla.

Také letiště mají své nedostatky – podle vyjádření cestujících by některé z nich měly více investovat do zvýšení hygienického standardu toalet a všechny by pak měly snížit ceny služeb a zboží v obchodech, což dotazovaní shodně považovali za nejméně uspokojivý aspekt těchto zařízení.

Tabulka srovnání společností

Leteck___spole__nosti___tabulka.JPG

Leteck___spole__nosti___vysv__tlivky.JPG

Článek převzatý z www.spotrebitele.info ze dne 28.07.2006